top of page

2020 AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 17 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da Türkiye dışında en az 5  ülkeden olması gerekmektedir. 

Kongremizin 35 ülkeye duyurusu yapılmış ve şuana kadar 16 ülkeden başvuru almıştır.  Türkiye için % 45'lik kota bulunmaktadır. 

Bir önceki kongremize (7.) 15 ülkeden araştırmacılar katılarak sözlü sunum yapmışlardır. 

Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

KONGREMİZ  AKADEM​İK TEŞVİK VE DOÇENTLİK ŞARTLARINI SAĞLAMAKTADIR

bottom of page