by ATLAS JOURNAL

Vulytsya Instytut·sʹka, 4, Kyiv, Ukrayna, 01001  Email: centercongress@gmail.com

© 2018 by ATLAS JOURNAL

2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 17 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir.  Kongremize 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar iştirak etmesine rağmen toplam katılımcı sayımızın yarısından daha azının yabancı olması halinde tam metinlerinizin ISBN'li kongre kitabında yayınlanırsa 2021 yılındaki teşvik başvurularında (2021 yılında teşvik yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik olacağı konusunda herhangi bir öngörümüz bulunmamaktadır) geçerli olmayacaktır. Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

ÖZET YAYINI

Tüm bildirilerin özetleri, kongre özet kitabında yayınlanacaktır

 

TAM METİN YAYINI

Teşvikten yararlanmak istemeyen katılımcılarımızın tam metinleri kongre tam metin bildiri kitabında yayınlanacaktır

Teşvikten yararlanmak isteyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Tam metinleri için teşvike uygun 2 alternatif yayın sunmaktayız:

1. Uluslararası Dergilerde MAKALE yayını için TIKLAYINIZ

2. Uluslararası Kitap Bölümü yayını için TIKLAYINIZ